Velkommen til Roger Haeselich

Tidaholmsvagnar

Posted on april 25, 2014

Tidaholmsvagnar

RH har de siste 15 årene solgt Tidaholmsvagnar i Norge. Paralellt med å selge har jeg hele veien vært bruker av Tidaholmsvagnar i trening, konkurranse og deler av oppdragskjøringen.

Hele veien ligger kravet til de beste kjøreegenskapene i maraton og treningskjøring i bunnen. Vognene er konstruert av en kusk, som kjenner de kravene til vekt, balanse, styrke og avfjæring som kjennetegner vinnervogner!

For kjøper er det viktig at vogna har best mulige kjøreegenskaper, dette øker den daglige sikkerheten. At vognene er laget av de mest solide materialer, gir lang levetid, få problemer underveis, og ikke minst høy annenhåndsverdi.

Om uhellet skulle være ute, er det kort vei til Sverige for deler og reparasjon. Ikke minst at produsenten skjønner norsk, og vet hva god service er; gir trygghet i hverdagen!

Om pris alene avgjør et vognkjøp: Tidaholmsvagnar har også  en importlinje fra Polen.

Tidaholmsvagnar kjøres i dag av de ledende kuskene i hele Norden, Europa, USA og Canada.

tidaholm_adv

Gå til Tidaholmsvagnar.se