Rehabilitering og nybygg.

Vi har opp gjennom årene vært sentralt inne i flere prosjekt av forskjellige slag.

Går du med planer om å bygge nytt anlegg fra bunnen av, eller endre eksisterende, er det 4 viktige faktorer: HESTEN, BRUKEREN, INNEHAVEREN OG LOVVERKET.

Vi har vid kompetanse og erfaring som konsulenter innenfor disse områdene.  

Vi tar slike prosjekter fra grunnmur til ferdig anlegg. Også videreutvikling og rehabilitering av eksisterende anlegg.